Master City Developer

De druk op de steden en de ruimte in het stedelijk gebied is groot. Los van alle grote veranderingen die er al waren op het gebied van klimaat, mobiliteit, de energietransitie, stikstof en de effecten van COVID-19, staan we in de komende jaren ook nog eens voor een gigantische bouwopgave door het hele land heen. De kunst is om die inpassing van de woonopgave zó te doen dat het helpt om Nederland toekomstbestendig te maken en de economie te versterken. Ga er maar aan staan. Zo’n opgave lukt alleen als het gebeurt met een integrale blik en in goede samenwerking met alle betrokken. Hoe doe je dat? Door goed voorbereid te zijn, de juiste vragen te stellen en aandacht te hebben voor de verschillende belangen, vroegtijdig in het proces. 

De stedelijke opgaven vragen om specifieke kennis en om het vermogen van betrokken professionals om samen te werken met mensen, organisatie en partijen in alle geledingen van de stad. De kennis, het talent, het leiderschap en de vaardigheden die daar voor nodig zijn, staan centraal in de Master City Developer opleiding. De MCD leidt strategen in gebiedsontwikkeling op.

  

Meer infomatie vind je op www.mastercitydeveloper.nl 

Terug naar boven