Programma

Op 14 februari 2023 zoomen in op de business case van hubs. Een relevant vraagstuk voor een ieder die zich buigt over inbreiding, binnenstedelijke ontwikkelingen, herontwikkeling van terreinen en gebouwen, het opnieuw inrichten van straten, pleinen en steden. Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, het gebruik en onderhoud? Wie betaalt de rekening?

Bekijk hier het programma.

 • TijdTitelSprekerType
 • 13:00 - 13:30Inloop  20221215

  Het Seminar MCD wordt gelijktijdig én op dezelfde locatie georganiseerd als het Nationaal Hub Congres én de Zero Emissie Conferentie. De bezoekers van deze events lunchen gezamelijk. Zo breid je je netwerk verder uit en kan er nog meer kennis uitgewisseld worden.

 • 13:30 - 15:00Keynotes over de businesscase van mobiliteitshubs  20221215
 • 13:30 - 15:00Schaalsprong - Raymond Gense Raymond Gense van Pon en Afsprakenstelsel  20221215

  Tijdens het seminar laat Raymond Gense de rol zien van de private partijen als ook die van de publieke sector. Gense is naast Director Public Affairs & Future Technology bij Pon Holdings, ook betrokken bij het Afsprakenstelsel*, waar hij voorzitter is van de werkgroep publiek-private samenwerking. Vanuit die hoedanigheid spreekt hij op het seminar Master City Developer.

  Om de businesscase van mobiliteitshubs goed werkend te krijgen hebben we een schaalsprong nodig geeft Gense aan. “Voor een gezonde opschaling van mobiliteitsdiensten ontbreekt het nu nog aan een groot aantal afspraken tussen private aanbieders van (deel) mobiliteitsdiensten, publieke aanbieders van (deel) mobiliteitsdiensten en de Overheden die die diensten willen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan datastandaarden om reisdata uit te wisselen, contractvormen en modelcontracten, lokaal parkeerbeleid, landelijke ticketprijzen et cetera.”
  Geld, de financiering en bekostiging, (b)lijkt nu een struikelblok. Afspraken over de rol van een ieder zijn van groot belang om stappen te maken.

  * Het ‘Afsprakenstelsel’ is een groep van partijen in de mobiliteitswereld die nu zo’n twee jaar actief is. In de groep zitten private aanbieders van deelmobiliteit (Check, GoSharing, Felix, Greenwheels, enz.), publieke aanbieders van mobiliteit (NS, HTM, RET, enz.), gemeenten (A'dam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht), de Rijksoverheid (I&W en DOVA) en de branchevereniging KNV als secretaris. 
  Deze groep is, bij gebrek aan een branchevereniging voor deelmobiliteit/hubs, feitelijk het gremium waar de afstemming tussen de markt en de overheden plaatsvindt rond het opschalen van MaaS, Deelmobiliteit en Hubs.
  Raymond Gense is bij het Afsprakenstelsel voorzitter van de werkgroep ‘publiek-private samenwerking’. En binnen de MobiliteitsAlliantie is Gense aangehaakt via de werkgroep ‘hubs’.

  Door Raymond Gense van Pon en Afsprakenstelsel

 • 13:30 - 15:00'Businesscase mobiliteitshubs altijd positief' - Martin CourtzMartin Courtz van Hubs | Groningen Drenthe  20221215

  “Veel mensen zijn nog tekeningen aan het maken en boekjes aan het schrijven over hoe, waar en wanneer hubs geopend worden, maar in Groningen Drenthe hebben we ondertussen al 57 hubs. We lopen voor de muziek uit”, zegt programmamanager Martin Courtz van Hub | Groningen Drenthe. In Groningen Drenthe heeft men dus al voldoende ervaring met hubs.

  Drie keer publiek
  Wat kan de programmamanager vertellen over de businesscase van de hubs? “Die is altijd positief”, volgens Courtz. Misschien niet in geld, maar wél in inclusiviteit, in meedoen. Hij kijkt naar Publieke mobiliteit (en dat is breder dan openbaar vervoer) en Publieke voorzieningen in de Publieke ruimte. De markt kijkt vaak anders, is bezig met ‘waar kan ik het meeste geld verdienen’. Vanuit bedrijfsperspectief is dat logisch, maar voor Courtz is het niet belangrijk. “Je moet kijken naar wat het beste past, naar wat nodig is.” Daarmee is ook het antwoord gegeven op de vraag wie waar verantwoordelijk voor is, zegt Courtz. “Het gaat uiteindelijk over ruimtegebruik en dus moet je bij de overheid zijn.” Weten waar de hubs zijn? Je kunt ze vinden op www.reisviahub.nl.

  Door Martin Courtz van Hubs | Groningen Drenthe

 • 13:30 - 15:00Ingewikkelde case - Giuliano MingardoGiuliano Mingardo van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economcis  20221215

  We willen bouwen, we willen schonere lucht, we willen ons kunnen verplaatsen van a naar b, we vinden groen, spelen, toegankelijkheid, inclusiviteit belangrijk. Eigenlijk willen we alles. Tegelijk. Maar je kunt de ruimte maar een keer gebruiken. Dus gaan we op zoek naar oplossingen. Een mobiliteitshub kun je inzetten om de stad opgeruimd te houden. En in die hub komen deelmobiliteit, overstapmogelijkheden en eventuele andere diensten bij elkaar.  


  Bij nieuwbouw en herontwikkeling wordt de hub ingetekend als dé oplossing voor al onze problemen. “Nog nergens is een hub gerealiseerd die goed draait”, zegt Giuliano Mingardo - programmamanager Master City Developer kritisch. “We kennen alleen fraaie tekeningen met een hub er op. Of een station waar men een bord heeft geplaatst met  het woord ‘hub’. Ik ben kritisch. Is er nagedacht over de bereikbaarheid van de woonwijk als in het weekend bewoners hun verjaardag vieren? Waar parkeert het bezoek? En andersom: we moeten allemaal tegelijkertijd op de (basis-)school zijn of naar de sport op zaterdagmorgen: welk vervoersmiddel is er nog beschikbaar? Of gaan we allemaal fietsen naar de uit- wedstrijd, in de regen en met de kledingtas?”


  In veel steden wordt geklaagd over de verrommeling. De deelscooter of – fiets wordt op de meest vreemd plaatsen geparkeerd. Mingardo: “Bijvoorbeeld, veel studenten gaan met de deelscooter naar de universiteit, daarvoor maakten ze gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. Het is dus maar de vraag of deelmobiliteit een probleem oplost.”

  We komen nog even terug op ‘een goed draaiende hub’. Wat betekent dat eigenlijk? Mingardo duidt het probleem: “Een goed draaiende hub is voor een marktpartij een businesscase met zwarte cijfers. En dit is ook gelijk een struikelblok. Want een marktpartij gaat geen onrendabele lijn onderhouden. Terwijl dat vanuit maatschappelijk oogpunt van groot belang is. Iedereen moet meedoen.” Het blijkt een ingewikkelde case, de businesscase van de mobiliteitshub.

  Door Giuliano Mingardo van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economcis

 • 15:00 - 15:30Pauze  20221215
 • 15:30 - 16:30Panelgesprek onder leiding van Robert BoshouwersGiuliano Mingardo van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport EconomcisMartin Courtz van Hubs | Groningen DrentheSander Buningh van BAM Infra NederlandRaymond Gense van Pon en AfsprakenstelselRobert Boshouwers van Rebel Group 20221215

  Onder leiding van Robert Boshouwers worden stellingen besproken en ook jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd.
   
  We hebben allemaal vragen, ideeën, tegenwerpingen naar aanleiding van de keynotes van voor de pauze. Het is tijd om door te praten. We behandelen stellingen die verdiepen, duiding geven, je laten nadenken.

  Hierbij alvast een voorproefje van zo'n stelling: Concessies zouden gecombineerd moeten worden: deelmobiliteit aanbieden in de stad mag alleen als de marktpartij ook het buitengebied faciliteert.
   

  Door Giuliano Mingardo van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economcis, Martin Courtz van Hubs | Groningen Drenthe, Sander Buningh van BAM Infra Nederland, Raymond Gense van Pon en Afsprakenstelsel, Robert Boshouwers van Rebel Group

 • 16:30 - 17:30Borrel  20221215
Terug naar boven