Programma

Meer bomen, groen en wateroppervlak! Meer ruimte voor de rijdende en geparkeerde fiets! Slimme laad- en losplaatsen die ’s middags als terras worden ingezet! Opwek en opslag van energie! Laadfaciliteiten en microhubs voor deelmobiliteit!

De claims op onze collectieve ruimte komen uit verschillende domeinen en de druk op onze openbare ruimte neemt toe. We willen met steeds meer mensen op een klein oppervlak leven en op sommige plaatsen is er geen plek meer voor consensus. Er moeten keuzes worden gemaakt: we moeten opruimen. Maar hoe verdeel je de ruimte en welke claims hebben prioriteit? En in hoeverre is er synergie of mogelijkheid voor nuance en differentiatie? Ga tijdens het seminar in gesprek met experts uit vier verschillende domeinen. Welke keuzes maak jij in onze toekomstige openbare ruimte?

Bekijk hier het programma:

 • TijdTitelSprekerType
 • 13:00 - 13:30Inloop  20240227
 • 13:30 - 15:00Keynotes over de verdeling van de ruimte per domeinRobert Boshouwers van Rebel Living Mobility 20240227
 • 13:30 - 15:00Logistiek - Nick JuffermansNick Juffermans van Goudappel  20240227

  Stelling: "Beleving en een sterke lokale economie in de binnenstad wordt geleverd met een vrachtwagen."

  Lees hier meer over de kijk van Nick Juffermans op logistiek.

  Door Nick Juffermans van Goudappel

 • 13:30 - 15:00Mobiliteit - Giuliano MingardoGiuliano Mingardo van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economcis  20240227

  De 'parkeerprofessor' van Nederland waarschuwt over de wonders die beloofd zijn door de toepassing van hubs en deelmobiliteit. "Weet je hoeveel vierkante meters nodig zijn om aan de mobiliteitsbehoefte van een persoon te voldoen?"

  Door Giuliano Mingardo van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economcis

 • 13:30 - 15:00Klimaat - Nico TillieNico Tillie van TU Delft  20240227

  Als we ons vastgoed verzekerd willen krijgen en de openbare ruimte aantrekkelijk houden voor wandelen en fietsen, moet de stadsomgeving bestand zijn tegen steeds meer en zwaarder wordende weersextremen als piekbuien en hittegolven. Als de zorg betaalbaar en uitvoerbaar moet blijven, dan is een openbare ruimte die preventie van gezondheidsproblemen ondersteunt, hard nodig. En om natuur en het contact daarmee te herstellen, dient het stedelijke ecosysteem versterkt te worden.

  Stel, we geven geen aandacht en energie meer aan klimaat, dan krijgen we in de toekomst grijze grauwe steden, overhit of juist nat, ongezond en mensen die weg willen.

  "Om steden leefbaar te houden, dat wil zeggen klimaatadaptief, gezond en natuurinclusief, is het slim en functioneel inzetten van groen en blauw pure noodzaak. Dat vraagt in de drukke stad om ruimte en budget, maar niets doen is vaak geen optie, want veelal duurder!"

  Door Nico Tillie van TU Delft

 • 13:30 - 15:00Energie - Katelien van den BergeKatelien van den Berge van Gemeente Rotterdam  20240227

  In Nederland wordt het voor lief genomen dat de basisvoorziening energie er is en altijd functioneert. Nederland wil een positieve bijdrage leveren aan de klimaatverandering, niet alleen in het proberen terug te dringen van stijgende temperatuur en CO2-besparingen, maar ook in kennisopbouw. Om de standaard van onze welvaart te kunnen vasthouden, moet er, achter de schermen hard gewerkt worden om het totale energiesysteem te veranderen. We moeten energie blijven steken in energie. Doen we dat niet, dan is het ‘ieder voor zich’ en ontstaat er een grotere kloof tussen arm en rijk.

  Er is een verschil met ruimteclaim in de dichtbebouwde gebieden en minder dichtbebouwde gebieden. Voor de dichtbebouwde gebieden brengt de ruimteclaim, ondergronds en bovengronds groot, een enorme puzzel met zich mee. Elektrificatie kan tot zekere hoogte een oplossing bieden, maar kan niet de volledige energietransitie in de bebouwde omgeving voorzien. Voor de vervanging van aardgas als warmteoplossing is, in de dichtbebouwde omgeving, een warmtenet de meest gangbare oplossing. De warmtenetten zijn in verschillende soorten met verschillende warmteregimes bekend, afhankelijk van de vraag. Daar komt een grotere ruimteclaim bij kijken dan we tot nu toe gewend zijn.

  Er zijn goede alternatieven, maar die hebben een grotere ruimtelijke impact. Als we daar slim en integraal naar kijken dan is ook daar genoeg plek voor in ons volle land.

  Door Katelien van den Berge van Gemeente Rotterdam

 • 15:00 - 15:30Pauze  20240227
 • 15:30 - 16:30Panelgesprek Meerdere sprekers 20240227

  We hebben allemaal vragen, ideeën en tegenwerpingen naar aanleiding van de presentaties van voor de pauze. Het is tijd om door te praten. We behandelen stellingen die verdiepen, duiding geven en je laten nadenken. Doe vooral mee, jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd.

  De claims op onze collectieve ruimte komen uit verschillende domeinen en de druk op onze openbare ruimte neemt toe. We willen met steeds meer mensen op een klein oppervlak leven en op sommige plaatsen is er geen plek meer voor consensus. Er moeten keuzes worden gemaakt: we moeten opruimen. Maar hoe verdeel je de ruimte en welke claims hebben prioriteit? En in hoeverre is er synergie of mogelijkheid voor nuance en differentiatie?

  Door Giuliano Mingardo van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economcis, Nick Juffermans van Goudappel

 • 16:30 - 17:30Borrel  20240227
Terug naar boven