Altijd iets te doen in de stad

Altijd iets te doen in de stad

Nick Juffermans, Projectleider en Strategisch Adviseur bij Goudappel, ziet dat we veel verwachten van onze omgeving. “We verwachten dat er in de stad altijd iets te doen is: van het trouwen op het stadhuis tot het doen van kerstinkopen. Onze openbare ruimte moet er schoon en onderhouden uitzien. Logistiek gaat in deze context over de bevoorrading van de stad. En deze bevoorrading, van zowel goederen als diensten, is essentieel voor het functioneren van een stad en alle activiteiten die wij hier als mensen willen ontplooien. Neem bijvoorbeeld het inzamelen van afval. Dit vraagt om ruimte voor ondergrondse ophaalcontainers of verzamelplaatsen van minicontainers in de openbare ruimte, inclusief plaats voor het opstellen van het afvalinzamelingsvoertuig, meerdere keren per maand. Inzamelen bij de bron (Het Nieuwe Inzamelen) verhoogt het aantal inzamelmomenten, omdat nu naast GFT, ook PMD, Papier, Glas, Textiel apart worden ingezameld.”

Nick Juffermans is op 27 februari 2024 panellid tijdens het Seminar MCD. Hij bespreekt het thema logistiek in zijn keynote en tijdens het panelgesprek.

“Logistiek hoeft niet méér ruimte in te nemen dan andere domeinen”, stelt Juffermans. Vorig jaar heeft de Topsector Logistiek een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende ruimteclaims in de schaarse openbare ruimte. De conclusie is dat niet alles meer past. Het gaat erom dat je in deze schaarste keuzes maakt en ook de effecten doorgrond als iets niet meer mogelijk is. Ook voor de logistieke sector geldt dat we best wat eisen mogen stellen aan de omvang en aantallen voertuigen in een stad. Wat we willen doorgronden is hoe die eisen doorwerken in effecten. Misschien betekent dit wel dat specifieke functies met een zwaar bevoorradingsprofiel niet meer mogelijk zijn in een krappe binnenstad. Tegelijkertijd is in de logistiek niet alles zomaar op te delen. We zien het rondrijden van pakketten en diensten vaak als één grote efficiency puzzel, terwijl er nog meer factoren sturen op wanneer en hoe vol een logistiek voertuig rondrijdt. Neem bijvoorbeeld weer het inzamelen van afval: bewoners gaan echt wel protesteren als ze thuis langer met hun afval zitten omdat dit vanwege efficiency minder vaak wordt ingezameld.

Logistiek is essentieel voor het functioneren van de stad. “Als we geen aandacht besteden aan logistiek, dan zullen heel veel centrumgebieden snel niet meer ‘vitaal’ zijn. Alleen functies waarbij kleinschalige bevoorrading goed past zullen blijven bestaan, en het centrum is eindelijk weer voor de bewoners zelf. Het merendeel van evenementen/activiteiten, horeca en retail verplaatst zich naar meer ‘bereikbare’ locaties. Wellicht krijgen we dan het concept van Mall of the Netherlands uitgerold over heel Nederland.

De verbinding met andere domeinen mag niet ontbreken, aldus Juffermans, aan de ‘voorkant’ al. “Het inspiratieboek van de Topsector is opgesteld om integraal alle domeinen gelijkwaardig in beeld te krijgen en beleidsmakers te inspireren om na te denken over de integrale opgave, de mogelijke toekomstbeelden en de samenhang tussen keuzes te begrijpen. Zo hangen logistiek, centrumontwikkeling en klimaatadaptatie heel nauw met elkaar samen. En ook andere domeinen hangen weer op een bepaalde manier samen. Wat ons betreft sluiten alle domeinen aan de voorkant aan, in plaats van dat we een kunstmatige volgordelijkheid creëren in de uitwerking van een opgave.”

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven