Thema

De businesscase van de mobiliteitshub


We willen bouwen, we willen schonere lucht, we willen ons kunnen verplaatsen van a naar b, we vinden groen, spelen, toegankelijkheid, inclusiviteit belangrijk.
Je kunt de ruimte maar een keer gebruiken, dus gaan we op zoek naar oplossingen. Een mobiliteitshub kun je inzetten om de stad opgeruimd te houden. En in die hub komen deelmobiliteit, overstapmogelijkheden en eventuele andere diensten bij elkaar.
Soms georganiseerd voor een specifieke groep, soms voor allen, dan met free floating, soms stationbased, gefinancierd door overheid of door marktpartijen.

Er zijn nog weinig grote hubs in woonwijken. De plannen zijn er wel: inmiddels is er geen ontwikkelingsopgave zonder inzet van een mobiliteitshub.
Rondom stationsgebieden worden steeds meer hubs ontwikkeld. En zo ontwikkelt zich een nieuwe vorm van mobiliteit.

Wie is verantwoordelijk voor de hub? Wie moet de dienst leveren? Wie moet betalen? Wat mag een hub kosten of wat moet ‘ie opbrengen? Wanneer zijn we tevreden? Wat is de maatschappelijke waarde?
Daar spreken we over het seminar.

Terug naar boven