Onderzoek naar de mobiliteitsbehoefte

Onderzoek naar de mobiliteitsbehoefte

Veel Nederlandse gemeenten hebben een woningbouwopgave. Tegelijkertijd is er een mobiliteitsopgave. AM doet onderzoek naar de mobiliteitsbehoefte van de toekomstige bewoners in gebiedsontwikkelingen. Bij dit interdisciplinaire onderzoek wordt gekeken naar drie belangrijke factoren voor de mogelijkheden van duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling.  

Ruimtelijke variabelen
Van verschillende gebiedsontwikkelingen is de bereikbaarheid geanalyseerd met verschillende modaliteiten. Opvallende conclusie is dat in alle locaties het merendeel van de woon-werk reizen kan worden ingevuld zonder auto. Bijvoorbeeld met de (elektrische) fiets door de geringe afstand of snelle OV verbinding. Binnen de gebiedsontwikkeling zijn de ontwerpvariabelen van de ‘TOD standard’ getoetst in de praktijk waarmee naast autoluw ontwerpen ook factoren als aantrekkelijke looproutes, nabijheid van dagelijkse voorzieningen en inpassing van parkeerplaatsen wordt meegenomen.

De mobiliteitsbehoefte
Mobiliteit is een resultaat van een behoefte ergens heen te willen of moeten en het gedrag waarmee bepaald wordt hoe deze behoefte in te vullen. Er is voor meerdere case studies onderzoek gedaan hoe verschillende doelgroepen na een verhuisbeweging hun mobiliteit wensen in te vullen en welke rol deelmobiliteit hierin kan spelen.

Mobiliteitsaanbod
Met verschillende mobiliteitsexperts, van onderzoekers, beleidsmakers tot aanbieders van deelmobiliteit zijn verdiepende gesprekken gevoerd om de mogelijkheden van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling te specificeren. Hieruit blijkt dat deelmobiliteit een geschikt alternatief is voor een meer incidentele autobehoefte. Dat betekent dat voor dagelijkse behoeften zoals woon-werkverkeer een ander alternatief aanwezig moet zijn. Daarnaast zijn goede beleidskaders nodig om deelmobiliteit te stimuleren. Van een auto-ontmoedigend parkeerbeleid (stok) tot voordelen voor de bewoners en ontwikkelaar, bijvoorbeeld meer ruimte voor groen, ontmoeten of het toevoegen van meer woningen (wortel).

Meer informatie kunt u vinden op de website van AM 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven