Schaalsprong

Schaalsprong

Tijdens het seminar laat Raymond Gense de rol zien van de private partijen als ook die van de publieke sector. Gense is naast Director Public Affairs & Future Technology bij Pon Holdings, ook betrokken bij het Afsprakenstelsel*, waar hij voorzitter is van de werkgroep publiek-private samenwerking. Vanuit die hoedanigheid spreekt hij op het seminar Master City Developer.

Om de businesscase van mobiliteitshubs goed werkend te krijgen hebben we een schaalsprong nodig geeft Gense aan. “Voor een gezonde opschaling van mobiliteitsdiensten ontbreekt het nu nog aan een groot aantal afspraken tussen private aanbieders van (deel) mobiliteitsdiensten, publieke aanbieders van (deel) mobiliteitsdiensten en de Overheden die die diensten willen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan datastandaarden om reisdata uit te wisselen, contractvormen en modelcontracten, lokaal parkeerbeleid, landelijke ticketprijzen et cetera.”
Geld, de financiering en bekostiging, (b)lijkt nu een struikelblok. Afspraken over de rol van een ieder zijn van groot belang om stappen te maken.
  

* Het ‘Afsprakenstelsel’ is een groep van partijen in de mobiliteitswereld die nu zo’n twee jaar actief is. In de groep zitten private aanbieders van deelmobiliteit (Check, GoSharing, Felix, Greenwheels, enz.), publieke aanbieders van mobiliteit (NS, HTM, RET, enz.), gemeenten (A'dam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht), de Rijksoverheid (I&W en DOVA) en de branchevereniging KNV als secretaris. 
Deze groep is, bij gebrek aan een branchevereniging voor deelmobiliteit/hubs, feitelijk het gremium waar de afstemming tussen de markt en de overheden plaatsvindt rond het opschalen van MaaS, Deelmobiliteit en Hubs.
Raymond Gense is bij het Afsprakenstelsel voorzitter van de werkgroep ‘publiek-private samenwerking’. En binnen de MobiliteitsAlliantie is Gense aangehaakt via de werkgroep ‘hubs’.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven